Wise words

Ut sása samitki ladaját heyá i kináye axi ná só fé quyáyó átitxe xupi uná, kyeyó xupiye átitxe hó utxe áhu-áhu qeyó pulat ngaya xiná, qeyo pulat ngaya xe ladaját.

neg strike semantron shaman because rel.act pay-tel.an heart 2sg 3sg inst carry-tel.inan bread sweet com.2sg, but_then sweet-def.inan bread pass neg.ant cook~cook and_so red-def.an cheek loc.2sg and_so red-def.an cheek loc shaman.